FARAONOVA TRADICIJA

Jedna od proširenih novotarija u našim krajevima, a i u drugim, je prisjećanje na mrtvoga nakon četrdeset dana. Četrdesetog dana počnu nanovo tugovati i tog dana javnosti objave, nekada putem novina i televizije, pozivajući ljude na prisustvo tevhidima. Uče hatmu mrtvome, a potom uzimaju lijepu i ukusnu hranu. Sve su ovo pokuđene novotarije.

   „Temelj svih ovih svetkovina je da potječu od starih Egipćana. Zapravo, ovo su njihova duboka uvjerenja. Kada bi im neko umro ukopali ga, a potom bi mu se vraćali nakon četrdeset dana da bi pogledali kakvo je njegovo tijelo. Ako bi zemlja utjecala na njegovo tijelo, tj. počelo bi truhnuti, pomislili bi da mu se duša smjestila u nečemu prezrenom zbog njegovih loših djela. Ako zemlja ne bi utjecala na njegovo tijelo, onda bi pomislili da mu se duša smjestila u nečemu gracioznom, pa bi onda počeli praviti hranu i piće iz uvjerenja da se vratio životu nanovo. Nema sumnje da je ovakvo uvjerenje neispravno iz aspekta Šerijata i razuma.“ (Četresnice, pedesetnice, godišnjice, str. 12)

            Potrebno je znati da u islamu nema obnavljanja tuge, s vremena na vrijeme, a neki učenjaci su smatrali pokuđenim izražavanje saučešća nakon što proteknu tri dana od smrti. Kaže imam En-Nevevi: „Naši istomišljenici su rekli da je pokuđeno saučešće nakon tri dana, jer se njime želi smiiriti srce pogođenog, a u većini slučajeva to biva nakon tri dana, pa se onda ta tuga ne obnavlja.“ (El-Medžmu, 5/306)

            Također, porodica umrlog se zadužuje u primljenjau hrane i pića za ove ljude koji se okupljaju na četresnicu. To im pričinjava ogromne izdatke, a nekada to može biti povodom da se upropasti imeci jetima, što je u suprotnosti sa Šerijatom.

            Mnogi učenjaci su tekstom naslovili da su četresnice novotarija, kao i godišnjice i sl. Šejh Hasenejn Muhammed Mahluf, prethodni egipatski muftija, pojasnio je novotarstvo ovakvih postupaka rekavši: „Pravljenje i sazivanje na tevhide i svetkovine četrdeseti dan je loša i pokuđena novotarija u Šerijatu. Veliki broj ljudi posebno pazi da izvrše ove svetkovine četrdesetog dana. Objavljuju to u novinama i unajmljuju učače, pa u skupinama ljudi dolaze na žalost. Ništa od ovoga nema utemeljenja u Šerijatu. Uputa Vjerovjesnika, s.a.v.s.,  postupci ashaba, radijAllahu anhum, a ni predaje od tabiina ne govore o uspostavljanju ovih svetkovina za mrtvog. Zapravo, to nije bilo poznato kod velike većine muslimana, već su to postupci koji su u posljednje vrijeme uvdeni kao inovacija, a ne predstavljaju dosljedno sljeđenje Šerijata. Tu ima novotarija koje su direktno Šerijatom zabranjene. Ovim  svetkovnimama se prosipa imetak na nepropisan način. Također, njima se obnavlja tuga i ponavlja izražavanje saučešća, što je Šerijatom pokuđeno.“ (Fetava šerijje, 2/262-263)

            Učenjak šejh Abdulaziz b. Baz, saudijski muftija, odgovarajući na pitanje o utemeljenju četresnice kaže: „U osnovi je ovo faraonska tradicija  egipatskih vladara prije islama, a potom se proširila kod drugih. To je pokuđena novotarija koja nema utemeljenja u islamu, a  odbacuju je potvrđene rječi Poslanika, s.a.v.s.,: „Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje to mu se odbacuje.“ (Fetava islamijje, 1/312; El-Ibda, 230)

Preuzeto iz knjige PRAVILA O SUNNETU I BID'ATU, dr. Husamuddin Afane

enverm
normalan, elhamdulillah!

Komentariši