AKO OVO ZNAČI VEHABIZAM , ONDA SAM I JA VEHABIJA!

Isječak iz predavanja Šejha Ebu Basira et-Tartusija:

Uprkos mom otporu prema novim podjelama kojima se muslimani razdvajaju i razjedinjuju, želim da se jasno i otvoreno deklarišem – bez ikakve naklonosti i pristrasnosti –AKO OVO ZNAČI VEHABIZAM- DA I JA SAM VEHABIJA, kao onaj koji voli šejha Muhammeda ibn AbdulWehhaba, rahimehullah, i njegovu da`wu.

 • Ako vehabizam znači pozivanje u tewhid, u ispravnu akidu, u napuštanje širka i bara`ah (odricanje) od njegovih pripadnika, kao što je to bila Šejhova da`wa, onda da! Ja sam vehabija!

 • Ako vehabizam znači pozivanje Kur`anu i Sunnetu i vraćanje na osnove, uputu i razumijevanje Selefu-s-Saliha (dobrih predhodnika), i ostavljanje mezhebskih razilaženja, kao što je to bila Šejhova da`wa, onda da! Ja sam vehabija!

 • Ako vehabizam znači vođenje džihada protiv taguta tirana, i vođenje džihada protiv širka i paganstva, kao što je to bila Šejhova da`wa, onda da! Ja sam vehabija!

 • Ako vehabizam podrazumijeva srednji put, koji ne naginje niti ekstremizmu niti stranputici, kao što je to bila Šejhova da`wa, onda da! Ja sam vehabija!


  Uistinu, proučavao sam stanje onih koji napadaju Šejha i njegovu da`wu, i zaključio sam da su oni:

  a) ili kafiri

  b) ili Šije, Rafidije

  c) ili ekstremne Sufije

  d) ili ateisti

  e) ili džahili (neznalice), koji ponavljaju sve što čuju, bez ikakvog poznavanja šejhove da`we.

  A ovo je bijedno i veliko zlo… Upropašten je onaj koji je zadovoljan stajanjem na toj strani (protiv da`we tewhida), ili onaj koji je poput takvih ljudi ili onaj koji na bilo koji način uvećava njihov broj.

  Zašto napadaju Šejha? Zaista, koliko li je u ovom vremenu takvih, koji ga napadaju…Već duže vrijeme slušamo od ljudi koje smo spomenuli njihova ogovaranja, podlosti i klevete koje iznose na Šejha i njegovu da`wu, sve dok termini „vehabija“ i „vehabizam“ nisu postali pogrdne riječi kojima se mnogi koriste, a nisu donijeli niti jedan, makar mali, autentičan dokaz koji bi opravdao njihove klevete, ugnjetavanja, psovke i mržnju.

  Ovdje su Šejhov govor i njegova pisanja, ispred nas, u našim rukama(u ovim knjigama)… Do njih lahko može doći onaj ko to želi. Sve ono što je unutar njegovih pisanja i njegova govora je istina, poziva istini i naređuje istinu. Donesite nam samo jednu grešku, nešto što proturječi Kur`anu i Sunnetu – a koja dolazi direktno od Šejha i njegove da`we – koja će opravdati svu vašu mržnju, uvrede i klevete…ako ste uistinu iskreni!

  Ali, ako ne budete mogli naći ništa – a nigdje nećete moći ništa pronaći – onda ćemo znati da je razlog zbog kojeg vrijeđate Šejha i njegovu da`wu taj što je on bio na Istini koja ne zadovoljava ni vas, ni vaše tagute i šejtane.

  Ako neko kaže: „Pogledajte greške i maltretiranja onih koji se danas pripisuju šejhovoj da`wi.“, odgovaram: Time nije umanjena vrijednost Šejha i njegove da`we, jer svako za sebe griješi, a ne griješi ni za kog drugog. Neprihvatljivo je da čovjek bude kriv i odgovoran za zločine drugih. A da je to tako – pa
  onda ko onda na svijetu ne bi bio kriv i ne bi zasluživao da bude kažnjen?!

  Prevod: Ummu Mudzahid

  preuzeto sa www.umsa.org

 • enverm
  normalan, elhamdulillah!

  2 komentara

  1. Ti jesi jedan pokvareni novotar u kome si za to placen.
   To se odmah primjecuje kod vas.
   Toliko ste pokvareni da prva vasa greska je u tome sto nalazite mahane kod muslimana.
   Do juce ste ubijali na stotine hiljada muslimana pa se sad pravite “pravi vjernici (engleski)” ……….. eh,kukala vam majka.

  2. Allah je svjedok toga što si napisao gostu7582 da si to napisao; a šta ćeš kada dođeš sa tim riječima pred Njega nisi se pokajao za to (ako nisi već ili ćeš)! Hoćeš li moći to dokazati napisano!? Tu nećeš ni trunku imati priliku da obmanjuješ!

  Komentariši