Nevad Alijagić – Važnost jedinstva i očuvanja zajednice

Nema sumnje da je jedinstvo muslimana jedna od najprioritetnijih stvari u islamu, jer svako razilaženje slabi muslimane pa na takav način postaju lahk plijen neprijateljima islama i muslimana.Muslimani dok su bili jedinstveni bili su i jaki, bili su primjer drugima u svakom pogledu, bilo da se radilo o društvenom, političkom, ekonomskom ili naučnom segmentu života.

Piše: Nevad Alijagić, prof.
Najbolji primjer jedinstva među muslimanima pokazuje nam naš Poslanik s.a.v.s. kada je pobratimio muhadžire i ensarije nakon hidžre iz Mekke u Medinu, jer je Poslanik s.a.v.s. znao da će na takav način najbolje odagnati sve prijetnje koje su u to vrijeme ogrožavale muslimane i njihovu zajednicu.
Uzvišeni Gospodar je rekao:” Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte”. (Ali-Imran 103) U komentaru ovog ajeta imam Kurtubi je rekao:” Allah dž.š. naređuje jedinstvo a zabranjuje raskol i cijepanje, jer raskol i cijepanje vode u propast, a u jedinstvu je spas i opstanak”. ( Tefsir el-Kurtubi 4/156). Rekao je imam Šafija:” Ukoliko u džamiji postoji imam postavljen od nadležne institucije, pa dođu ljudi koji su zakasnili klanjati u džematu, klanjaće pojedinačno, svaki za sebe, i ne volim da u takvoj džamiji klanjaju skupno nakon što se je već klanjalo, a ako bi klanjali skupno bilo bi im ispravno, ali prezirem to jer prethodne generacije nisu to radile, i smatram da je to pokuđeno jer vodi neslaganju i raskolu među muslimanima’’.

Šejh Ahmed Šakir, nadovezujući se na govor imama Šafije, je rekao:’’ Ovo mišljenje koje zastupa imam Šafija po ovom pitanju je ispravno i zaslužuje veliko poštovanje, jer ukazuje na pronicav pogled i precizno razumijevanje suštine islama i njegovih ciljeva, a prvi cilj islama, ujedno i najbitniji, jeste, jedinstvo muslimanske riječi i njihovih srca težeći time da Allahova riječ bude gornja, a riječ nevjernika donja.
Rekao je Allahov poslanik s.a.v.s.:’’ Zaista je Allah zadovoljan sa tri stvari, a prezire druge tri. Zadovoljan je da Ga obožavate i da mu sudruga ne pripisujete, da se čvrsto Allahova užeta držite i da se nikako ne razjedinjujete, a prezire, rekla-kazala, mnoštvo beskorisnih pitanja i upropaštavanje imovine’’.(Muslim / 1715).

Komentarišući riječi Poslanika s.a.v.s.’’i da se nikako ne razjedinjujete’’ imam Nevevi je rekao:’’To ukazuje da je muslimanu obaveza da bude sa ostalim muslimanima u zajednici, da se međusobno vole, jer je to jedan od temeljnih principa islama’’. (Sahihu muslim s komentarom imama Nevevija, 6/291)

Prenosi se od Zera da je rekao:’’Održao je Omer r.a. hutbu u Šamu, rekavši:’’Jedne prilike Poslanik s.a.v.s. je ustao da nam se obrati, kao što ja stojim pred vama, pa je rekao:’’ Imajte lijepo mišljenje o mojim ashabima, zatim, generacijama poslije njih, zatim, onima poslije njih, nakon čega će se proširiti laž, pa će čovjek svjedočiti prije nego bude upitan da svjedoči, i davaće prisegu prije nego to bude od njega traženo, pa ko bude želio najveći stepen u džennetu neka se drži džemata i zajednice, jer zaista je šejtan sa onim koji se odvoji, a od dvojice je udaljeniji, i koga njegovo dobro djelo bude činilo radosnim, a loše djelo tužnim, on je vjernik’’. (Bilježi Tirmizi i kaže hadis hasen-sahih). Simak ibn Velid el-Hanefi je jedne prilike sreo ibn Abbasa pa ga je upitao; Šta misliš o našim vladarima koji nam čine nepravdu i bespravno uzimaju naše imetke, da li da ih u tome spriječimo? Odgovorio je: ne, dadni im, zajednica, zajednica, zaista su priješnji narodi upropašteni zbog nejedinstva, zar nisi čuo govor Uzvišenoga:’’ Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne
razjedinjujte’’.( Edderul- mensur od Sujutija, 2 /285).

Ovakva konstatacija i odgovor ibn Abbasa ukazuje na jednu jako bitnu stvar, a to je, davanje prednosti općim interesima i interesima zajednice nad ličnim interesima pojedinca. Jer u toj situaciji nepokornost nepravednim vladarima mogla bi dovesti do krvoprolića i raskola među muslimanima, što bi bilo kobno za sve muslimane, međutim, čuvanje općeg interesa zajednice i jedinstva muslimana, i ono što se na tom putu pretrpi, pa čak i nepravedno oduzimanje imovine je manje štetno za jednu zajenicu i društvo.

( preuzeto sa www.minber.ba )

enverm
normalan, elhamdulillah!

1 komentar

Komentariši