GLEDANJE U LICE UZVIŠENOG ALLAHA

 

Uzvišeni Allah veli:

"Toga Dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati."

(El-Qijame, 22-23)Uzvišeni, također, veli:

"One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga."

(Junus, 26)

Pod riječima Uzvišenog "i više od toga" misli se na gledanje u lice Uzvišenog Allaha. U tom smislu se od Suhejba prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., proučio:

"One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga,

a zatim rekao: "Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet, a stanovnici Džehennema u Džehennem, začuće se poziv: ‘O stanovnici Dženneta, vi kod Allaha imate još jedno obećanje koje hoće da vam sada ispuni.’ Na to će upitati: ‘Kakvo je to obećanje? Zar nam nije dao da nam težina dobrih djela pretegne? Zar nam nije dao da nam lica budu bijela? Zar nas nije uveo u Džennet i izveo iz Džehennema?’

On (tj. Poslanik s.a.v.s.) je rekao: ‘Zatim će se podići zastor pa će ugledati lice Uzvišenog Allaha, pa im ništa što im je dato neće biti draže od gledanja u Njega.'"

To će biti nagrada nad svim nagradama i vrhunac uživanja. Na sve druge blagodati o kojima smo do sada govorili, naspram ove, će se zaboraviti. Ne samo da ovom susretu stanovnika Dženneta sa svojim Gospodarom neće biti kraja, već nijedna druga džennetska blagodat, toj nagradi neće biti ni slična, a kamoli ravna!

 

Preuzeto iz knjige "Bistro more pobožnosti i suptilnosti"

 

Ahmed Ferid

enverm
normalan, elhamdulillah!

1 komentar

Komentariši