Allahovo pravo prema Njegovim robovima i pravo robova prema Allahu

MUAZ IBN DŽEBEL  je rekao: "Jahao sam iza Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa je rekao: ‘O, Muaze, znaš li koje je Allahovo pravo (hakk) prema Njegovim robovima, a koje je pravo robova prema Allahu?’ Rekao sam: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!’ On reče: ‘Zaista je pravo Allahovo prema robovima da ga obožavaju i da mu ništa ne…

Nastavi čitanje →

Mr SEMIR IMAMOVIC – TEKFIR IZ BEČKE KUHINJE

mr. Semir Imamović Boraveći u Bosni i Hercegovini uvaženi učenjak dr. Selman ibn Fehd el-Avde upozorio je na opasnost tekfira i njegovih nosilaca, i pozvao sve relevantne faktore da učine sve što je u njihovoj moći na putu suzbijanja ovog zla, što smo prenijeli u jednom od tekstova u ovom broju. PRENESENO IZ ČASOPISA SAFF …

Nastavi čitanje →

Nekoliko uputa u vezi sa TEKFIROM

Bismillahi Rahmani Rahim Tekfir znači proglasiti nekoga nevjernikom , kafirom. Imam Buhari i imam Muslim bilježe predaju od Alije, r.a., da je čuo Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ,,Pred kraj svijeta će se pojaviti ljudi, mlađih godina, blesavih snova… Služit će se riječima koje je izgovarao najbolji čovjek čovječanstva. Učit će Kur'an, ali grla njihova neće…

Nastavi čitanje →

AKO OVO ZNAČI VEHABIZAM , ONDA SAM I JA VEHABIJA!

Isječak iz predavanja Šejha Ebu Basira et-Tartusija: Uprkos mom otporu prema novim podjelama kojima se muslimani razdvajaju i razjedinjuju, želim da se jasno i otvoreno deklarišem – bez ikakve naklonosti i pristrasnosti –AKO OVO ZNAČI VEHABIZAM- DA I JA SAM VEHABIJA, kao onaj koji voli šejha Muhammeda ibn AbdulWehhaba, rahimehullah, i njegovu da`wu. Ako vehabizam…

Nastavi čitanje →