Tefsir četiri ajeta o hidžabu

Savremeno doba je svjedok negativnih promjena na svjetskoj sceni što se, takođe, negativno odražava na cjelokupni moralni kurs. Nema sumnje da je otkr­ivanje i razgolićavanje, te pokazivanje ukrasa žene jedan od velikih grijeha i jedan od razloga za velika iskušenja. Šta više, naći ćemo i one koji se pripisuju ovome Ummetu da često negi­raju postulate…

Nastavi čitanje →

FARAONOVA TRADICIJA

Jedna od proširenih novotarija u našim krajevima, a i u drugim, je prisjećanje na mrtvoga nakon četrdeset dana. Četrdesetog dana počnu nanovo tugovati i tog dana javnosti objave, nekada putem novina i televizije, pozivajući ljude na prisustvo tevhidima. Uče hatmu mrtvome, a potom uzimaju lijepu i ukusnu hranu. Sve su ovo pokuđene novotarije.    „Temelj…

Nastavi čitanje →

Zadnje pismo shejha Jusufa Barcica rahimehulah alejhi

O VI DŽAMIJSKI KLJUČARI… U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! I neka je mir i spas na Poslanika sallallahu alejhi we sellem koji je rekao (u značenju): ”Prenesite od mene makar ajet!” Svjedoci smo u našem okruženju tužne činjenice uzimanja monopola nad Allahovim kućama i odnosa prema tim časnim mjestima kakav ona ne zaslužuju. Često se…

Nastavi čitanje →